[Translate to English:]


Mitarbeiter

Prof. Dr. Wolfram Brandes
Tel.: +49 (69) 789 78-143
E-Mail: brandes@rg.mpg.de

Dr. Ekaterini Mitsiou
Tel.: +49 (0)69 798-32960
E-Mail: mitsiou@em.uni-frankfurt.de


Externe Mitarbeiterin

Dr. Lorena Atzeri
Tel.: +39 (2) 503 12-606
E-Mail: lorena.atzeri@unimi.it